ČR: Vltava - plavební mapa

pomůcka pro všechny kapitány plující po vltavské vodní cestě - mapa

Cena:

450 Kč

Doba dodani

ihned

Přidat do košíku

Plavební mapa pro rekreační plavbu popisuje na 84 stranách všechny splavné i právě splavňované úseky této řeky od Mělníka až po České Budějovice. Samostanou kapitolou je přehradní nádrž Lipno s vyznačení hloubek. Mapa obsahuje vlastní popis vltavské vodní cesty, pokyny pro plavbu ve smyslu platných zákonů, vyhlášek a Řádu plavební bezpečnosti a vysvětlivky nejpoužívanějších plavebních znaků.

Měřítko 1:15 000
2. aktualizované vydání.