Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


   FAQ - nejčastější dotazy

V následujících řádcích vysvětlíme nejčastěji pokládané dotazy vztahující se k pronájmům bezprůkazových obytných motorových lodí v Evropě.

faq1faq2faq3

   Opravdu nemusíme mít žádný průkaz?

Ano, skutečně není k řízení námi nabízených lodí do 15 m délky potřeba vlastnit žádný průkaz způsobilosti ani není zapotřebí skládat jakékoliv zkoušky – drtivá většina námi nabízených lodí podmínku délky splňuje, takže k řízení námi nabízených lodí není opravdu zapotřebí žádného průkazu. Pokud je výjimečně k řízení některé konkrétní lodě nutný průkaz VMP (vůdce malého plavidla), je na tuto skutečnost upozorněno v detailech příslušného plavidla. Řízení malé lodě není nijak náročné - z vlastních zkušeností víme, že v méně obtížných úsecích plavby dobře zvládají vedení lodě i větší děti.

   Může se plout všude?

Vodních cest, po kterých lze volně plout bez jakéhokoliv průkazu či zkoušek je opravdu nepřeberné množství - v Evropě se jedná o zhruba 20 000 kilometrů plavebních tras! Samozřejmě, že v každé zemi najdeme i nějaký úsek či trasy, na kterých není plavba bez průkazu povolena nebo je zákaz plavby z jiné příčiny - např. z důvodu ochrany životního prostředí nebo nepříznivých plavebních poměrů. Pochopitelně vás na takový případný úsek upozorníme předem.

V Holandsku je zakázána, bez souhlasu pronajímatele a bez předchozích zkušeností, plavba po IJsselmeeru (tzv. "holandském vnitřním moři" ) Další podmínkou pro plutí po této vodní ploše je maximální síla větru do pěti stupňů Beaufortovy stupnice – tzn. cca 30-40 km/h a technická způsobilost lodě. Obecně nelze doporučit ani jízdu přístavem Rotterdam.

V Německu je pro "bezprůkazovou" plavbu vyhrazeno pouze určité množství plavebních cest. Na hlavních dopravních tepnách (Rýn, Labe, Mittellandkanal apod.) je k řízení plavidel vyžadovám mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla

Ve Francii může být ve zcela vyjímečných případech omezena plavba po slaném jezeře de Thau (z důvodu snížené viditelnosti či silného větru). Na některých málo užívaných slepých odbočkách z historických kanálů může být omezena plavba některých lodí z důvodu nedostatečné hloubky. Na řece Garonne, od soutoku s řekou Baise po soutok s řekou Lot, je z důvodu mimořádně nepříznivých plavebních poměrů na každou rekreační loď přidělen profesionální kormidelník správce vodního toku. Na vybraných úsecích (například Seina v Paříži) je vyžadován průkaz VMP/VRP, Takže pokud byste se rozhodli např. pro plavbu z Burgundska do Paříže, průkaz potřebujete, nicméně s veškerými loděmi z naší nabídky můžte plout po vodních cestách, kde k řízení žádný průkaz nepotřebujete.

V České republice je zcela zakázána bezprůkazová rekreační plavba po Labi v úseku Ústí nad Labem Střekov - Hřensko, státní hranice.

V Portugalsku je pro plavbu po řece Douro vyžadován mezinárodní průkaz Vůdce rekreačního plavidla.


Ve všech zemích je pak vzhledem k technickým parametrům plavidel vyloučena příbřežní plavba po moři.

   Je loď pojištěna?

Ano, loď je vždy pojištěna, pojistka se vztahuje jak na vlastní plavidlo, tak i na ostatní škody způsobené provozem plavidla. Spoluúčast je individuální a je stanovena až konkrétní nájemní smlouvou. Ve většině případů je navíc možné připojištění, neboť provozovatel neručí za nehody osob ani škodu na majetku nájemce. Podrobnosti naleznete v sekci "pojištění".

   Lze vzít na palubu psa?

Kromě luxusních lodí to většinou možné je, část společností však vyžaduje za pobyt zvířete na palubě zvláštní příplatek. Ten obyčejně nepřekročí 5 EUR na den. Část společností pobyt zvířete na palubě podmiňuje uhrazením závěrečného úklidu pracovníky přístavu.

   Je možné si vzít na loď kolo?

Samozřejmě, cyklistika je vynikajícím doplňkem dovolené na lodi, ve větších přístavech lze jízdní kola dokonce i zarezervovat a některá plavidla luxusnějších kategorií mají kola již ve své základní výbavě.

   Čekají nás ještě nějaké výdaje?

Ano, čekají, nejsou to ale již nijak horentní částky. V ceně pronájmu není zahrnutá cena za projeté pohonné hmoty. Tankování při plavbě nepřichází v úvahu, lodě mají dostatečně veliké nádrže i pro čtrnáctidenní plavby. Úhrada projetých pohonných hmot probíhá ve Francii, Itálii, Belgii, Anglii, Irsku, Španělsku, České republice, Polsku a Německu pomocí tzv. motohodin, v Holandsku je nejčastější forma úhrady paliva pomocí přímého dotankování z přístavního výdejního stojanu po ukončení pronájmu. V průměru počítejte s částkou okolo 5000,- Kč za loď na týden. Kromě nafty je třeba počítat s případnými poplatky za nocování v přístavech, v některých zemích (Holandsko, Itálie, Belgie) může být v turisticky atraktivních úsecích vybírán malý poplatek za zvednutí mostu, proplavení zdymadlem či za vjezd do města.

   Jak je to na lodi s napětím 220V?

Loď připojení na 220V v zásadě nepotřebuje. Pokud jezdíte alespoň 4 hodiny denně, stačí se chodem motoru dobít veškeré lodní baterie zajišťující funkci všech palubních zařízení (osvětlení, lednice, vodní čerpadla, rádio, TV apod.)  Téměř veškerá plavidla mají rovněž 12V automobilovou zásuvku. Jiná situace nastává, pokud napětí 220V potřebujete ke svým účelům (nabití mobilního telefonu, fotoaparátu apod.)   Tady se možnosti připojení liší loď od lodě - část nejlevnějších lodí totiž  žádný rozvod 220 V nemá.  Nevadí, u obsluhy si vyžádáte klasický prodlužovák, připojíte na přístavní stojan a 220 V máte k dispozici. U lodí s 220 V rozvodem bez měniče či generátoru připojíte loď v maríně speciálním kabelem (podobně jako třeba karavan) a instalované zásuvky 220 V jsou v provozu. Vyšší kategorie lodí mají vlastní trvalé palubní napětí 220 V - buď z měniče (takže zatížitelnost je omezená, pro rozumné využití však bohatě postačující) nebo samostaný agregát. V některých přístavech lze dokonce zapůjčit externí elektrocentrálu.

   Můžeme ke stání využít i kotvu?

Nikoliv, zásadně a vždy je nutné se vyvázat (přivázat lanem ke břehu). Kotvu je nutno chápat pouze jako nouzový prostředek.

   Vydrží pitná voda po celou dobu plavby?

Pitnou vodu je třeba pravidelně doplňovat - obvykle jednou za dva až tři dny. Místa umožňující dobírání pitné vody jsou označena v plavebních mapách. V Holandsku jsou stojany s vodou vybaveny dlouhými hadicemi, v ostatních zemích si lodě vozí hadice na dobírání vody vlastní.

   Vydrží palivo po celou dobu plavby?

Ano, pohonné hmoty dozajisté vydrží i při plavbách trvajících 14 dní.  Veškerá nabízená plavidla disponují natolik velikými palivovými nádržemi, že doplňování nafty během plavby nepřipadá v úvahu.

   Je nutné nocovat v placených marínách?

Placené maríny není nutné k noclehu využívat - platí obecná zásada, že tam, kde to není výslovně plavebními znaky zakázáno, je vyvazování (nocování) povoleno. Samozřejmě že při takovém stání nesmí loď zasahovat do plavební dráhy - ani nijak jinak překážet či omezovat ostatní lodní provoz.

   Je možné lovit ryby?

Ano, rybářská povolenka pro jeden prut stojí od 10 do 30 EUR v závislosti na zemi a oblasti - při požadavku více prutů je pak situace o něco složitější, vyřízení musí odsouhlasit příslušný místní rybářský svaz. Ve Francii je nutné pro vystavení povolenky předložit fotografii pasového formátu. V České republice není rybolov z paluby obytné motorové lodě povolený.

   Jak je to s parkováním auta?

Veškeré domovské přístavy disponují dostatečnými parkovacími kapacitami pro vaše automobily. Řada přístavů nabízí parkování na oplocených parkovištích, některé přístavy nabízejí dokonce i zastřešené parkování ve vlastních garážích. O svého plechového miláčka tak po celou dobu plavby nemusíte mít žádné obavy.

   Jak s autem při jednosměrných plavbách?

Při jednosměrných plavbách je vždy na automobily pamatováno. Buď je během vaší plavby automobil převezen do cílového bodu pracovníky přístavu (tato možnost je možná vždy), nebo je cílovým přístavem po ukončení plavby vypraven minibus pro převoz řidičů zpět na parkoviště výchozího přístavu (pouze u větších přístavů)

   Jsou na zahraničních lodích k dispozici lůžkoviny?

Ve všech zemích vyjma Holandska jsou lůžkoviny standardní výbavou plavidel. Holandsko bohužel v tomto mírně zaostává a lodě se lůžkovinami v drtivé většině nevybavují.  Mimo několika málo výjimek (lodě Buccaneer, Olympia, Cassique, Grand Classique) je nutný vlastní spacák nebo vlastní lůžkoviny. Od roku 2015 se rovněž lůžkovinami nevybavují některé nejlevnější francouzské lodě, dají se však přiobjednat. V České republice se pro plavby po Vltavě a Labi dají lůžkoviny rovněž přiobjednat, pro plavby po Baťově kanále je nutný vždy vlastní spacák.

   Jak je to s koupáním, dá se v kanálech plavat?

Ne, v kanálech plavat nedoporučujeme, je zde lodní provoz, stojatá voda a bahno. Ale na jezerech a říčních úsecích si vodních radovánek můžete užívat zcela libovolně.

   Co alkohol za kormidlem ?

Pro zjednodušení lze konstatovat, že pří řízení plavidla platí stejná pravidla z hlediska alkoholu jako pro řízení automobilu. Tzn. v zemích s nulovou tolerancí (Česká republika, Irsko) absolutní zákaz, jinde se pohybuje tolerance od 0,2 ‰ (např. Polsko) až po 0,5 ‰ (např. Francie). Přesto doporučujeme zachovávat za kormidlem absolutní střízlivost, v případě zavinění plavební nehody pod vlivem alkoholu vznikají ve vztahu k pojišťovnám těžko řešitelné problémy s pojistným plněním.

   Trpím mořskou nemocí, mám se obávat houpání?

Ne, nabízené lodě se téměř nehoupou. Až na výjimky se pohybujete na klidných vodách, kde vlny nehrozí. Zmiňovanou výjimku tvoří otevřené vodní plochy při výrazné nepřízni počasí (Meklenburská jezera v Německu, rekreační jezera v Holandsku, Benátská laguna v Itálii) - ale ani zde se nejedná o nic dramatického. Mořské nemoci se tudíž obávat nemusíte.

faq4faq5faq6

Hausbóty a obytné motorové lodě pro nadšené cestovatele.

    Sledujte nás na Instagramu  Přidejte si nás na FacebookuLodní škola   I   Lodní oslavy  |   Učebnice VMP