Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Komplexní informace o pojištění

Veškeré lodě naší nabídky jsou již v základu bez jakéhokoliv příplatku pojištěny proti všem škodám, které na plavidle mohou vzniknout, stejně tak jako na všechny škody, které je možné provozem plavidla způsobit. Obvykle se před vyplutím z domovského přístavu skládá vratná kauce (její výše je uvedena ve smlouvě o pronájmu plavidla), která představuje Vaši spoluúčast na pojištění lodě. V případě, že loď odevzdáte bez větších závad, je kauce vrácena v plné výši. V případě pojistného plnění je škoda do výše kauce z této hrazena, vše ostatní nad tuto sumu jde z pojistky.

   Pojištění kaucí

Kauci, která vyjadřuje Vaši spoluúčast na základním pojištění lodě (viz předchozí odstavec), lze navíc znova připojistit. Toto doplňkové pojištění je třeba uzavřít nejpozději týden před prvním dnem Vaší plavby.

   Jednotlivé typy pojištění kaucí

Pojištění kauce rekreačního plavidla - standard

Tato pojistka nenahrazuje vlastní složení kauce v domovském přístavu před vyplutím. Kauce se v domovském přístavu před vyplutím normálně skládá, v případě nehody (pojistné události) je nutné vyžádat zápis o poškození rekreačního plavidla a potvrzení o propadnutí kauce. Na základě těchto dokumentů dojde po návratu do ČR k návaznému pojistnému plnění. Pojištění stojí 1650 Kč, limit pojistného plnění je 20000 Kč při spoluúčasti 10%, minimálně však 5000 Kč. Při limitu nad 20000 Kč činí pojistné 3300 Kč. Pojištění je tedy k úvaze spíše u vyšších kaucí.

Pojištění kauce rekreačního plavidla - exclusive

Tato pojistka nahrazuje vlastní složení kauce před vyplutím. Pojistka je splatná v domovském přístavu při předávce lodě. Její výše činí 10% stanovené vratné kauce. Okamžikem zaplacení této pojistky je loď stoprocentně krytá na veškeré stupně poškození. Tato varianta pojištění je možná u vybraných francouzských, anglických, irských, německých, belgických a italských plavidel.

Pojištění kauce rekreačního plavidla bonus

Jedinečná nabídka - k dispozici pouze u SP Praha: u vybraných plavidel v Holandsku je realizována bonusová varianta pojištění, při které se vratná kauce v eurech v domovském přístavu neskládá vůbec. Tato kauce je nahrazena tzv. garancí CK SP Praha, která představuje složení 7 000 Kč před odjezdem do zahraničí. Částka je v případě bezeškodního průběhu plavby vrácena v plné výši. Variantou ke složení 7 000 Kč je doplňkové ručení za 1000 Kč. V tomto případě je nutné složit pouhých 1500 Kč, které budou v případě bezeškodního průběhu plavby opět vráceny v plné výši. Jedná se o nejnižší možnou kauci v rámci celé EU! Toto pojištění je nabízeno při pronájmech lodí Rogger 900, Albatros,  Mantelmuw, Ivormuw, Stern, Stormvogel, Rietgans a Marmelalk. U lodě Rogger 1400 jsou tyto sazby upraveny na 10000 Kč/2500 Kč při pojištění 2000 Kč.

   Pojištění stornovacích poplatků

Protože se pronájmy jednotlivých plavidel uzavírají i více jak rok předem a stornovací poplatky v tomto segmentu turistického ruchu jsou poměrně veliké, nabízíme v okamžiku uzavření smlouvy o pronájmu plavidla (resp. závazné rezervace plavidla) následující dva druhy pojištění storna. Pojistka se - stejně jako v případě běžných zájezdů - vztahuje pouze na zrušení cesty z předem stanovených důvodů (např. nemoc).

   Cestovní pojištění a pojištění storna:

Jako autorizovaní zástupci pojišťovny Allianz nabízíme rovněž komplexní služby v oblasti cestovního pojištění a asistenčních služeb. Bez jakýchkoliv návazných souvislostí můžete u nás uzavřít pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, služby asistence ELVIA Assistance s.r.o. atd...

    Limity pojistného plnění (cestovní pojištění)

Nabídka cestovního pojištění

 

   Ostatní možnosti pojištění:

Pojištění stornovacích poplatků Standard

Sazba tohoto základního pojištění je 20 Kč na osobu a den plavby (tzn. 140 - 160 Kč na osobu při týdením pronájmu). Maximální limit pojistného plnění v případě storna je 12 500 Kč na osobu při spoluúčasti 20%. Součástí této pojistky je rovněž doplňkový pojistný balíček - pojištění zavazadel, odpovědnosti a úrazu (úrazové pojištění nenahrazuje léčebné výlohy!). Pojistit tímto způsobem je možné vždy pouze celou posádku dané lodě.

Pojištění stornovacích poplatků Gold

Pojištění "Storno Gold" je možné uzavřít v okamžiku objednání motorové lodě, přičemž výše pojistného je 2,5% z ceny pronájmu. Na rozdíl od základního pojištění nemá toto pojištění limit pojistného plnění. Pojistka je tedy výhodná zejména pro dražší a luxusnější lodě.

   Cestovní balíček Komplet

Cestovní balíček pojištění pro týdenní plavby obsahuje pojištění léčebných výloh bez limitu pojistného plnění, pojištění odpovědnosti, zavazadel, stornovacích poplatků (storno max. limit 20 000 Kč/osoba), úrazové pojištění a doplňkové asistenční služby. Pojištění je v celkové délce 10 dnů (8 dnů plavba + 2 dny cesta). Výše pojistného 360 Kč / osoba (u seniorů nad 70 let se výše pojistného zvyšuje)

pojisteni-2015-1pojisteni-2015-2pojisteni-2015-3

Sledujte nás na Instagramu  Přidejte si nás na FacebookuLodní škola   I   Lodní oslavy  |   Učebnice VMP