Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Gent:

Čtvrtmilionové město s bohatou historií, romantickými uličkami i tepoucími bulváry, které vás dostane svoji svébytnou atmosférou, středověkými budovami i spletitými městskými grachty posetými lodičkami.

gent-sppraha-2016-03gent-sppraha-2016-02gent-sppraha-2016-01

Gent leží na soutoku řeky Šeldy a Leie přibližně 50 km od Bruselu. Ve středověku byl velmi významným centrem obchodu, vzdělanosti i kultury, což dokládá množství středověkých staveb. Původní prosperita byla založena na produkci sukna, později získával dominantní postavení spíše obchod s vínem a obilím. Dříve se říkalo, že co do velikosti a nádhery Gent převyšovala na starém kontinentu pouze Paříž. Z památek připomeňme alespoň tři genstké věže: Katerdálu sv. Bavona, Zvonici, Kostel sv. Mikuláše, za povšimnutí dále určitě stojí radnice, pevnost Gravensteen a nábřeží Graslei se zachovalými cechovními domy, z nichž některé pocházejí již z 12. století.

gent-sppraha-2016-04gent-sppraha-2016-05gent-sppraha-2016-06

Taktéž zde najdete nejrůznější sympatické kavárničky, bary a restaurace i obchůdky s místními specialitami a nablýskané výkladní skříně luxusních značek. Je-li na světě město, v němž se historie potkává s moderní dobou v naprosto přirozené harmonické symbióze, je jím právě Gent. Jeho centrum je unikátním připomenutím dávných dob minulých staletí. Dějinami zde dýchá každá stavba, architektonické skvosty však nejsou jen pouhými uchovanými relikty minulosti, naopak. Jsou plné života a nabízejí bezpočet možností pro posezení s přáteli či návštěvu koncertu v některé z hal a klubů.

gent-sppraha-2016-07gent-sppraha-2016-08gent-sppraha-2016-09

   Namur

Branou do kopcovitých Arden je město Namur – srdce kraje Valonů. Můžete zde vyjet kabinovou lanovkou k citadele, navštívit jedno ze 13 muzeí a pokud byste měli s sebou kolo, vyplatí se vyjížďka do 10 km vzdáleného Floreffe, kde naleznete dochované opatství z 12. století. Pak můžete plout svojí lodí na jih po řece Meuse. Od francouzské hranice Vás dělí necelých 50 km a desítka plavebních komor. Výhodou této plavební trasy je fakt, že plavební komory jsou zde v provozu více než 13 hodin denně (o nedělích více než 11 hodin denně). Jedním z pozoruhodných míst je Dinant – ihned Vás upoutá kopule na pozdně gotickém kostele. Můžete též navštívit místní jeskyně.

belgie-sp-16-001belgie-sp-16-002belgie-sp-16-003

V Dinantu se narodil pan Adolphe Saxe – vynálezce saxofonu. Dále na jih k francouzským hranicím se údolí dále zužuje a osídlení je stále řidší. Jižně od Dinantu se vlévá do Meuse divočejší řeka Lesse, která se sjíždí na kajaku (k zapůjčení v místě). Pro zdatné cyklisty by se nabízela cca 20 km dlouhá cesta zajímavou krajinou do Han-sur-Lesse, kde se na horním toku řeky Lesse plaví po podzemní řece pod městem výletní loďky.
S Vaší lodí můžete pokračovat ještě dále na jih, stále častěji se koryto řeky opouští a pluje se umělými průplavy. Při jednom z takových odbočení se dostanete do nejdelšího průplavního tunelu na trase o délce 565m. Průplavní tunely nejsou osvětleny a je zde zachováváno pravidlo jednosměrného provozu. Při dlouhých plavbách trvající 14 a více dní lze bez problémů překročit hranici s Francií a plout dále jižním směrem.

belgie-sp-16-004belgie-sp-16-005belgie-sp-16-006