Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Skotsko - popis plavební oblasti

Kaledonský průplav (Caledonian Canal) je technicky pozoruhodný plavební kanál, který od roku 1822 spojuje Severní moře na východě a Atlantický oceán na západě Skotska. Výstavba trasy dlouhé 97 km trvala dvacet let a přišla na tehdejších milion liber. Z velké části však průplav využívá vodní plochu průzračných jezer. Vydejte se na plavbu fascinující přírodou, kde se vysoké hory zrcadlí v průzračné nehybné hladině a vřesoviště pokrývají daleké obzory.

skotsko-sppraha-2016-1skotsko-sppraha-2016-2skotsko-sppraha-2016-3

Právě Velká Británie je pokládána za kolébku průplavů, neboť dala světu první ucelenou plavební síť, na níž mohla vodní doprava poprvé zřetelně demonstrovat své přednosti. Po rozvoji železnic však nedošlo k přestavění a modernizaci stařičké sítě plavebních cest a vodní doprava nemohla konkurovat železnému oři. Rychle opuštěné průplavy postupně zanikaly, plavební komory zarůstaly... Pokud nebyly udržovány jako technické památky či turistické zajímavosti, zcela zmizely z povrchu zemského. Vodní doprava se udržela jen na několika málo úsecích, přizpůsobených větším plavidlům a navazujících na ústí řek a na námořní přístavy. Základní kostru vodní dopravy dnes tvoří v Británii mořské pobřeží se stovkami přístavů přímo u moře nebo vzácněji v blízkém vnitrozemí při ústí řek. V celé zemi, od Anglie až po nejsevernější cíp Skotska, neexistuje jediné město, které by bylo od takového přístavu vzdáleno více než 120 km.

skotsko-sppraha-2016-4skotsko-sppraha-2016-5skotsko-sppraha-2016-6

Délka dnešních vodních cest ve Velké Británii je již jen necelých 3 000 km, z toho využívaných pro obchodní plavbu je již pouhých 540 km. Také ve Skotsku je dnes v provozu již jen několik průplavů. Bezesporu největší atrakcí je Kaledonský průplav, který protíná celé Skotsko od moře k moři a který využívá protáhlých vnitrozemských jezer včetně legendárního jezera Loch Ness. Kaledonský kanál dnes patří k elitním evropským hausbótovým trasám. Vzhledem k dostatčné hloubce je i oblíbenou trasou jachtařů, kteří si touto formou zpestřují své námořní plavby. Celou tuto osobitou plavební trasu můžete proplout za týden, což je pro říční turistiku ideální. Stejně jako v jiných destinacích, i zde můžete řídit veškeré nabízené lodě bez průkazu a zkoušek. Druhou lodní atrakcí je Falkirk Wheel (Falkirkské kolo), unikátní rotační lodní výtah, nacházející se nedaleko města Falkirk. Propojuje průplavy Forth and Clyde Canal a Union Canal na trase mezi Edinburghem a Glasgow, překonává výškový rozdíl 24 m a otevřen byl roce 2002. 

skotsko-sppraha-2016-7skotsko-sppraha-2016-8skotsko-sppraha-2016-9

Skotsko, to je whisky, dudáci, osamělá krása skotských hor s nekonečnými horizonty zelených vrcholků, ocelově se třpytící horská jezera, romantické hrady a zámky v decentně udržovaných parcích a rozervaná mořská pobřeží. Vydejte se na plavbu touto drsnou, ale nesmírně krásnou zemí.

skotsko-sppraha-2016-10skotsko-sppraha-2016-11skotsko-sppraha-2016-12

   Caledonian Canal - mapka plavební oblasti

Skotsko - mapka plavební oblasti

.

   Charakteristika plavební oblasti:

Domovský přístav: Inverness

Počet plavebních komor: 8

Počet splavných kilometrů: 113

Jednosměrné plavby: ne

Přehled nabízených plavidel: zde

Specifika: povinné bezpečnostní školení před vyplutím, vždy od 12 hodin. Bez tohoto školení nelze vyplout (ani pokud byste měli průkaz VMP), povinné pojištění nahrazující kauci, povinný palivový depozit.

Doporučená cesta z ČR:

Letecky: Praha - Londýn / Londýn - Inverness (z letiště do maríny cca 15 minut taxíkem)

Autem: republiku opustíme po dálnici D8 přes Ústí nad Labem, dále A17 (Drážďany) / A4 / A14 (Magdeburg) / A2 / A30 až na hranice s Holandskem, dále A1 (Amsterdam) / A9 Ijmuiden. Zde nalodění na trajekt Ijmuiden - Newcastle (jezdí denně v 17 hodin). Noční plavba do Newcastle - připlutí v cca 9 hodin. CK SP Praha zajišťuje též předprodej příslušných trajektových lístků. Z Newcastle po A1 (E15), Edinburgh A720 / M90 / A9 (stále E15) do Inverness. Vzdálenost Praha - Ijmuiden cca 900 km, vzdálenost Newcastle - Inverness cca 430 km. Dálnice bezplatné vyjma jednoho úseku ve Skotsku, pozor na levostranný provoz. Rychlostní limity ve Skotsku (přepočet z mil): 48 obec / 96 mimo obec / 112 km/h dálnice

Celková vzdálenost ujetá autem z hranic ČR/Německo: cca 1250 km (ostatní trajektem)

skotsko-sppraha-2016-13skotsko-sppraha-2016-14skotsko-sppraha-2016-15