Poukázka na kondiční plavbu 180 minut

Rozšířená kondiční plavba na školním plavidle s kapitánem - instruktorem v délce 180 minut. Pro všechny kapitány, kteří si chtějí oživit základy vedení (řízení) plavidel.

Cena:

2700 Kč

Doba dodani

ihned

Přidat do košíku

Kondiční / školní plavba s motorovou lodí Lodní školy, při které budete řídit plavidlo pod odborným vedením zkušeného kapitána - instruktora. Výchozím a cílovým bodem kondičních plaveb je přístav Praha Holešovice. V rámci kondiční plavby poplujete po trase Praha Holešovice / Trója / Štvanice / Čechův most / Karlův most / Štvanice / Holešovice. V přátelské atmosféře nacvičíte přistávání u vývaziště nákladní dopravy, cvičné přistávání u můstků osobní dopravy, nácviky běžných manévrů, 2x průjezd plavební komorou, chování plavidla v silnějším proudu, řízení plavidla v hustém lodním provozu, pravidla lodního provozu. Zbyde čas i na zodpovězení vašich dotazů.

Ideální dárek - zážitková plavba s odborným vedením a maximem informací o plavbě.

Dárková poukázka v papírové nebo elektronické podobě