Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Anglie

Anglie je tak trochu neprávem opomíjená plavební destinace, která nabízí kouzelné prostředí starobylých vodních cest i moderní infrastrukturu na Temži a ostatních aktivně využívaných vodních cestách. Pomineme-li vrtošivé počasí, máme před sebou úchvatnou síť tenkých vodních nitek přinášejících úchvatné zážitky za kormidlem Vaší lodě.

anglie-sppraha-2016-1anglie-sppraha-2016-2anglie-sppraha-2016-3

Anglie je právem pokládána za kolébku průplavů. Tato země dala světu první ucelenou vnitrozemskou vodní síť na níž mohla lodní doprava zřetelně demonstrovat své přednosti. V období "průplavní horečky" zde bylo vybudováno více než 7500 km kanálů. Síť vodních cest tak prostupovala téměř všemi končinami této ostrovní říše. Mnoho průplavů však bylo uzpůsobena jen tzv. úzkému člunu – narrow boat - jehož současnou obdobu si lze dodnes zapůjčit v oblasti mezi Liverpoolem a Londýnem. S narrow boat zažijete plavbu do „zapomenutých časů“. Hospodářské využití takovéto úzké průplavy připomínající zavlažovací strouhy již dávno a dávno nemají.

Dalším prvkem, kvůli kterému se zde přestaly hospodářsky využívat i daleko kapacitnější průplavy a řeky, byl rozvoj železnice a především masivní rozvoj příbřežní námořní dopravy. Vždyť v celé Anglii neexistuje místo, které by bylo vzdáleno více než 120 km od námořního přístavu.

anglie-sppraha-2016-4anglie-sppraha-2016-5anglie-sppraha-2016-6

Oblasti, kde si lze zapůjčit plavidla standardních evropských velikostí (tedy nikoli narrow boat), jsou v Anglii dvě. Jedná se o řeku Temži (s možností návštěvy takových míst jako Oxford či zámek Windsor) a Norfolk Broads v jihovýchodní Anglii. Norfolk Broads je pozoruhodný tím, že v celé plavební oblasti nenaleznete žádné plavební komory. Ale jak to tak obvykle na světě chodí, je to „něco za něco“. Nulové výškové převýšení znamená nepříliš členitou krajinu. Nutnou dávku romantiky však dodávají ospalé vesničky. Ale i zastánci zábavy a rozptýlení si přijdou na své, velkých měst na plavební trase napočítáme několik. Oblast tvoří šest řek (jak již zmíněno – bezkomorových!) a celkem 40 jezer, což činí z Norfolk Broads v jistém směru lodní unikát. Pro oblast hovoří i její dostupnost, pokud cestujete autem. Trajektem jste z Holandska v Harwichi za pár hodin a do přístavů pak zbývá již jen cca 100 km jízdy…

anglie-sppraha-2016-7anglie-sppraha-2016-8anglie-sppraha-2016-9

Plout samozřejmě můžete i po Temži, řece protékající jižní Anglií. Nepřetržitě tepoucí spojnice Londýna s mořem má celkovou délku 346 km a celkem okolo 40 významných přítoků. Zhruba 90 km od moře začíná sílit vliv přílivu a odlivu. Plavba Londýnem je bez průkazu VMP (vůdce malého plavidla) zakázána a i v případě, že jste jeho držiteli, je třeba proplutí domluvit předem v domovském přístavu při předávce lodě.

   Charakteristika plavební oblasti:

Nabízená plavidla: přehled nabízených lodí zde

Domovské přístavy: 3

Jednosměrné plavby: ne

Vzdálenost od hranic s ČR: 1200 - 1400 km (dle přístavu)

Omezení plavby: Temže, Londýn (Slough - Northfleet) pouze s VMP po odsouhlasení, dál k moři úplný zákaz

anglie-sppraha-2016-11anglie-sppraha-2016-12sp-10-anglie-2016