Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Německo

Zažijte průzračné vody Braniborska, Meklenburska - Předního Pomořanska či ruchu hlavního města Berlína jako kapitáni!

nemecko-sp-praha-2016-0nemecko_3_3nemecko-sp-praha-2016-2

Regiony Brandenburgska a Meklenburgska ‐ Předního Pomořanska nabízejí soustavu nádherných jezer a rybníků, které jsou vzájemně propojené řekami a plavebními kanály. Jsou přírodním zázrakem i vzhledem k průzračně čisté vodě a velké rozmanitosti fauny a flóry. Můžete také využít zajímavé dispozice veliké rozlehlosti vodních ploch. Nezapomeňte si s sebou vzít dalekohled! Známým městem je Rheinsberg, město ležící na břehu jezera Grienerick, poblíž úchvatného hradu a k němu náležejícímu parku, hudební akademie a opery. Jezero Stechline je zase vyhlášené čistotou své vody a je zde nabízena možnost podvodní prohlídky a ponorů až do hloubky 12 metrů.

nemecko-sp-praha-2016-1nemecko-sp-praha-2016-5nemecko-sp-praha-2016-6

Ke zdárnému úspěchu této akce pochopitelně přispívá i nezbytná přítomnost zkušeného potápěče, který Vám při absolvování ponoru asistuje. Díky vystavenému plavebnímu certifikátu obdrženému na základě absolvování teoretické a praktické instruktáže při předávce plavidla je tak umožněno všem milovníkům rekreační plavby ihned využít jedinečného zážitku pobytu na vodě, aniž by bylo zapotřebí složení jakýchkoliv zkoušek a získání předchozího povolení. To je obecně v Německu výjimečné, na většině vodních ploch je totiž v této zemi vyžadováno příslušné oprávnění k vedení plavidla. Plavební certifikát však není platný pro Berlín a oblast Zehdenick.

   Přehled domovských přístavů v oblasti:

Německo - mapa plavební oblasti

 

Ochutnejte též místní gastronomické speciality, typické polévky, ryby včetně vynikajících úhořů připravovaných buď jako smažené nebo na tzv. wlolfsbruchský způsob, krevety, ale též nezbytné uzeniny a sýry. Užijte si rustikální atmosféru místních hospůdek, vychutnejte si silnější plná piva svrchně i spodně kvašená, produkovaná zhusta v malých minipivovarech. K turistické atraktivitě oblasti přispívají šlapací drezíny, které si můžete zapůjčit a projet se tak po zrušené trati: jednu z možností naleznete zde.

nemecko-sp-praha-2016-9nemecko-sp-praha-2016-13nemecko-sp-praha-2016-14

Specifika plavební oblasti:

V bezprůkazové oblasti platí speciální předpis nezbytný pro plavbu po velkých jezerech (jako např. Plaue, Kolpin, Flesen). Plavba je možná pouze ve značené plavební dráze (koridoru), na jezeře de Müritz je nutné směřovat plavidlo podél zelených bójek na východní straně jezera. Všichni členové posádky si povinně musí obléct záchranou plovací vestu. Před plavbou po jezerech Plaue a Müritz se musí posádka povinně předem v přístavu informovat o aktuálních povětrnostních podmínkách. Před a po jakékoliv plavbě musí posádka oznámit danou skutečnost na domovskou základnu. Po celou dobu pobytu v daném místě musí být posádka dostupná na mobilním telefonu, který nahlásí při předávce lodě. Nicméně není třeba se obávat nějaké větší plavební náročnosti, plavba po jezerech a místních průplavech je naprosto pohodovou a mimořádně krásnou záležitostí. Určitá přísnější administrativní opatření mají své kořeny spíše v místní mentalitě než ve složitosti plavebních poměrů.

Domovské přístavy: 10 základních domovských přístavů, viz plánek

Nabízená plavidla: výběr nabízených lodí zde

Jednosměrné plavby: ano

Počet splavných kilometrů v plavební oblasti: 309

Počet plavebních komor: 25

Vzdálenost od hranic ČR: cca 300 km

Doporučená cesta z ČR: Německo je nejbližší zahraniční plavební destinací a cesta do domovských přístavů je velice jednoduchá a krátká. Republiku opustíme po dálnici D8 a v Německu vystřídáme dálnice A17 / A13 / A10 (ze severní Moravy též přes Polsko po A4 / A18).  Z nejbližšího sjezdu z dálnice je to pak do jednotlivých přístavů od 20 do 50km. Z hranic ČR/D trvá cesta cca 3,5 hodiny, dálnice bezplatné

nemecko-sp-praha-2016-7nemecko-sp-praha-2016-10nemecko-sp-praha-2016-11