LODNÍ DENÍK PRO PROFESIONÁLNÍ PLAVBU

Lodní deník pro vnitrozemskou plavbu (profesionální využití)

Cena:

420 Kč

Doba dodani

ihned

Přidat do košíku

LODNÍ DENÍK pro vnitrozemskou plavbu určený pro profesionální použití na všech plavidlech, kterým vedení lodního deníku nařizuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Velmi pevná, šitá vazba pro dlouhodbé užívání zabrańující vypadávání listů, extrémně pevné desky, celkový počet stran 200. Lodní deník je v souladu s nejnovější Směrnicí Rady č. 2014/112/EU ze dne 19.12.2014, kterou se provádí dohoda o úpravě něktrerých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou oraginazcí lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF). Lodní deník je rovněž v souladu s novelizací zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ze dne 15.9.2017. Provedení lodního deníku bylo konzultováno se Státní plavební správou.

Vydala společnost SP Praha s.r.o. v roce 2018