Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Burgundsko

Vítejte v největší plavební oblasti Francie, v pohodovém kraji zaslíbeném vínu a špičkové gastronomii. Již pouhý výčet místních plavebních průplavů je úctyhodný - Canal du Long, Canal de Briare, Canal lateral a la Loire, Canal de Roanne a Digoin, Canal du Centre, Canal du Nivernais, Canal de Bourgogne - co název, to pojem. Přidejte neporušenou přírodu, stoupající pohoří, prosluněné vinice, středověká města, typické vesnice, vonící boulangerie (pekařství) i v nejmenších vesničkách, promíchejte s milými zdymadláři nabízejícími regionální produkty, malým lodním provozem a máte dokonalou plavební oblast pro všechny milovníky říčního putování.

burgundsko-sppraha-2016-01burgundsko-sppraha-2016-02burgundsko-sppraha-2016-03

Aby představa plavebních cest byla úplná, musíme jmenovat též řeky Yonne, Saone a Seille. Mezi mnoha přístavy uvedenými v mapce je možné uskutečnit jednosměrnou plavbu, tzn. odevzdat loď v jiném přístavu, než odkud jste vyplouvali (případný převoz automobilu je zajištěn). Kromě základních týdenních pronájmů je zde ideální příležitost k uskutečnění velikých 15 - 20 dnů trvajících okruhů. Rádi Vám doporučíme neobyčejně půvabné plavební trasy, neboť Burgundsko je jedním slovem úžasné.

   Mapa plavební oblasti:

Burgundsko - mapa plavební oblasti

 

burgundsko-sppraha-2016-04burgundsko-sppraha-2016-05burgundsko-sppraha-2016-06

Neobvyklé možnosti se Vám nabízejí při plavbě po Saôně - oddejte se nespoutané volnosti, která zde vystupuje do popředí díky charakteru vodního toku s malým počtem zdymadel. Pokud chcete zažít plavbu historickým kanálem, není nic jednoduššího. Stačí odbočit do Cl. de Bourgogne, kanalizované řeky Doubs nebo do Cl. de la Marnea la Saone. Na tomto území s bohatou historií a s francouzskou gastronomií velmi vysoké úrovně máte možnost povšimnout si odlišného stylu vodního toku, který je lemován rákosím, duby a vrbami, ze kterých vzlétají volavky popelavé či ledňáčci. Plavbu si můžete lépe vychutnat též díky místním specialitám: la “pôchouse” en Bresse (druh bujabézy) či celé řadě dalších typických jídel, vždy zapíjených kvalitními burgundskými víny. Přístav v Louhans může být výchozím pro plavbu přes Saonu do Chagny na kanálu Centre - na hranici vinařských oblastí Cote de Beaune a Cote Chalonnaise a se svou restaurací Lameloise (3 hvězdičky Michelin)

burgundsko-sppraha-2016-07burgundsko-sppraha-2016-08burgundsko-sppraha-2016-09

Digoin, významná křižovatka říční plavby se nalézá v srdci Charollais. Oblast je známá nejenom svými slavnými klobáskami, ale i soutokem tří historických kanálů. Jižním směrem vede kanál de Raonne à Digoin, nazývaný též „klidný kanál ‐ canal tranquille“, který nabízí plavbu pastvinami v Brionnais u řeky Loire. Na východě je to pak kanál du Centre protékající od Loire k Saône a protínající pověstné údolí keramiky. Dále průplav prochází městečkem Paray le Monial, památným místem dokládajícím tradici římsko‐burgundské umění. Plavba dále pokračuje typickými vinicemi v Châlonnaiské pahorkatině. Na severozápadě naleznete laterální kanál řeky Loáry klikatící se malebnou krajinou k městům plným umění a historie jako jsou Decize nebo Nevers.

burgundsko-sppraha-2016-11burgundsko-sppraha-2016-10burgundsko-sppraha-2016-12

Canal du Nivernais je pravděpodobně jedním z nejkrásnějších kanálů ve Francii, přičemž spojuje povodí řeky Loiry s povodím řeky Seiny a protíná chráněnou oblast, kde se vyskytuje přírodní vegetace výjimečné kvality. Prodchnutý historií a tradicemi Vám bude tento průplav vyprávět příběh o historii plavby dřeva z hlubokých hvozdů pohoří Morvan a černého vína z Vincelles směrem do hlavního města Paříže. Okolí často dominují zámky a starobylé, malebné vesnice - prohlédněte si jejich křivolaké uličky, obdivujte architekturu budov, kostelů, vychutnejte vína ze Chablis, Irancy, Saint-Bris-le-Vineux, Coulagne-la-Vinense…

burgundsko-sppraha-2016-13burgundsko-sppraha-2016-14burgundsko-sppraha-2016-15

Pokud jste se rozhodli pro plavbu Burgundskem, určitě nevynechejte starobylé město Auxerre, které je správním centrem oblasti. Spleť úzkých uliček vás vždy zavede na nečekaně prostorná náměstí. Díky své architektonické stavbě si město zachovává středověký charakter. Nad střechami domů dramaticky vyčnívají střechy místních kostelů, přičemž nejzajímavějším je St. Germain, který býval součástí zdejšího opatství. Dnes již není k bohoslužbám využíván a je zde umístěno muzeum. Pokud navštívíte kryptu, máte možnost shlédnout jeden z mála dochovaných příkladů karolínské architektury. Uvnitř naleznete lehce vybledlé okrové fresky svatého Štěpána, které patří k nejstarším v celé Francii. Do historie se Auxerre též zapsalo jako významné centrum ranné scholastické církevní filozofie 9. a 10. století. Tímto byl položen základ různým filozofickým odnožím - lišily se vzájemným vztahem rozumu a víry. Sportovním nadšencům jistě nemusíme zdůrazňovat, že se město pyšní úspěšným fotbalovým klubem. Milovníkům vína zase nebude třeba připomínat známé víno Chablis, kterým se může tato oblast pochlubit. Pokud na vás tedy začnou úzké uličky města působit skličujícím dojmem vydejte se směrem na Clos de Chainette, kde naleznete jedinou původní vinici v Auxerre, která unikla zkáze způsobené v devatenáctém století révokazem.

burgundsko-sppraha-2016-16burgundsko-sppraha-2016-17burgundsko-sppraha-2016-18

Canal du Rhône au Rhin (Róna / Rýn) je jedinečným historickým průplavem postaveným v letech 1784 - 1833. Kdysi důležitá, 237 km dlouhá spojnice umožňující plavbu nákladních člunů mezi významnými toky, řekou Rónou a Rýnem, je v dnešní době z hlediska obchodní plavby využívána pouze ve velice krátkém, cca 20 km dlouhém úseku mezi Rýnem a městem Mulhouse (automobilka, strojírenský průmysl). Tento kratičký úsek byl v osmdesátých létech minulého století rekonstruován pro současné nákladní lodě, ostatní zbytek průplavu, kde je provozována téměř výhradně plavba rekreační je v původním, 200 let starém stylu. Dílčí modernizací prošla zdymadla, aby proplavování rekreačních lodí bylo co nejkomfortnější. Nejdůležitějšími body trasy jsou historická města Montbéliard (zámek vévodů z Württemberska), Besançon (citadela, kavárničky, restaurace v křivolakých uličkách) a Dole (bývalé hlavní město regionu Franche-Comté). Průplav vás povede čarokrásnou krajinou, zalesněná údolí s modrošedými vrcholky hor v dáli vytváří jedinečná panoramata. Na trase jsou dva průplavní tunely, jeden v plavebním kilometru 59 u Thoraise (185m), druhý v plavebním kilometru 74 u Besançonu (394m). Stačí zapnou poziční světla, počkat na signál a pak pomalu vplout do masivu hory.  Vychutnat veškeré krásy této jedinečné cesty můžete při plavbách z domovských přístavů Pontailler, Deluz a Montreux Chateau (novinka sezóny 2018) 

rhone-rhin-2018-1rhone-rhin-2018-2rhone-rhin-2018-3

   Charakteristika plavební oblasti:

Domovské přístavy: 17 základních přístavů, viz mapka

Jednosměrné plavby: ano (více než 10 variant)

Počet splavných kilometrů v plavební oblasti: 1497

Počet plavebních komor: 372

Průplavní tunely: 7

Vzdálenost od hranic ČR: 950 - 1150 km

Letecká doprava: velice pohodlnou možností - zejména pro domovské přístavy Briare, Decize, Vermenton, St. Florentin, Tonnerre a Joigny je letecké spojení do Paříže a následná cesta vlakem. Malá letiště jsou i Nevers a Auxerre. Pro přístavy Louhans či Tournus je zase výhodné letět do Lyonu a do domvského přístavu doporučujeme opět využít železniční dopravu. Individuální doprava automobilem není nijak náročná a lze ji doporučit.

Ostatní: plavební oblast je natolik rozsáhlá, že se zde vystřídají všechny typy plavebních komor - ruční, poloautomatické i zcela automatické. Automatické komory jsou většinou v provedení na dálkový ovladač nebo s ovládacím lanem zavěšeným nad vodou. V případě zavěšení ovládacího lana je nutné směřovat plavidlo tak, aby jiný člen posádky z paluby lano chytil a zatáhnul za něj. Tím se aktivuje proplavovací program a pokud nebyla žádost uplatněna dříve v protisměru, začne se ihned připravovat komora pro vaši jízdu. Skutečnost, že je váš požadavek proplavení registrován, je indikováno žlutým kmitavým světlem, které doplňuje obvyklé signály na vjezdovém semaforu komory. Burgundsko je z hlediska plavebního velice pohodová a klidná oblast.

burgundsko-sppraha-2016-19burgundsko-sppraha-2016-20burgundsko-sppraha-2016-21