Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Jižní Holandsko - Rýn / Rotterdam

Plavební oblast "Jih" je ze zeměpisného hlediska spíše oblastí jihozápadní, neboť v nejjižnějším cípu okolo Maastrichtu rekreační charterová plavba provozována není. To však nijak neubírá této svérázné oblasti na kráse a kouzlu. Romantické vesničky a města se střídají s rozlehlými vodními plochami, tep největšího přístavu Rotterdamu se mísí s poetikou pomalé severní plavby směrem ke královskému Haagu. Divoký rytmus nákladních tepen vedle ospalého poklidu zapomenutých kanálů - vítejte ve světě kontrastů, světě zkušených kapitánů, v místech, kde Rýn končí svoji předlouhou pouť aby splynul s vodami Severního moře.

nl-jih-2016-1nl-jih-2016-2nl-jih-2016-3

   Mapa plavební oblasti:

Dovolená s lodí - Holandsko, mapa jižní plavební oblasti

Plavební oblast Jih - oblast ohraničená osou nizozemských vodních cest – Rýnem. Hovoří-li se v této oblasti o Rýnu, myslí se tím i jeho ramena, které se nazývají Waal / Lek. Tato ramena se navíc proplétají s rameny Maasy, takže se zdá, jakoby se Rýn ještě před svým ústím do moře jaksi ztratil. Široké řečiště, přivádějící rýnské vody rotterdamským přístavem k moři, dokonce nese – bůhví proč – jméno mnohem menší řeky Maasy.

Rotterdam – druhé největší město Nizozemska je současně největším evropským přístavem. Je městem moderní architektury a místem velikého historického významu. Turisticky atraktivní je vyhlídka na přístavní čtvrtě z vyhlídkové věže Euromast, vysoké 185 metrů. Populární je rovněž Erasmusbrug - monumentální moderní most spojující severní a jižní části města. Značná část Rotterdamu byla za druhé světové války zničena následkem několika ničivých náletů, proto byly po válce v centru postaveny moderní výškové budovy v americkém stylu. Tím se charakter zástavby zcela liší od běžných holandských nízkých cihlových domů.

Z hlediska plavebního se jedná o velmi komplikovanou oblast vhodnou pouze pro opravdu zkušené kapitány. Pro představu: v místě, kde Rýn vstupuje na nizozemské území, dosahuje objem přepravy 150 miliónů tun za rok, proplouvají tu prakticky nepřetržitě proudy lodí a tlačných souprav, pro našince něco nepředstavitelného. Lze říci, že se zde zčeřená hladina řeky prakticky nikdy neuklidní.

 

nl-jih-2016-4nl-jih-2016-5nl-jih-2016-6

Řeka Maasa přitékající z belgického území je menší a méně frekventovaná. Řeka je kanalizovaná a v horní části jejího nizozemského úseku je plavba vedena souběžným průplavem nazývaným Juliena kanaal. Představám o typickém nizozemském průplavu však Julianin průplav neodpovídá, neboť nad Maastrichtem jsou jeho břehy lemovány zcela neholandskými skalnatými svahy. Vždyť jsme také nedaleko nejvyšší „hory“ Holandska. Slovo hora jsme dali do uvozovek úmyslně. Nejvyšší bod Holandska, který se nachází na hranicích Holandska, Belgie a Lucemburska, bychom označili spíše slovem návrší. V této souvislosti se sluší připomenout, že byť je Holandsko plavebně velmi zajímavé a jednotlivé plavební oblasti mají svá osobitá kouzla, která se snažíme v našich popisech postihnout, krajinnou rozmanitost bychom zde hledali marně. Jedná se o nekonečné roviny a změny reliéfu krajiny typické pro plavby ve Francii, Skotsku nebo České republice, v Holandsku prostě nejsou. I proto Holanďané rádi cestují za hranice a pokud si v naší vltavské půjčovně lodí a hausbótů pronajímají obytnou loď, jsou velmi fascinováni kaňony Českého středohoří, hlubokými zářezy řeky Vltavy před Prahou či zalesněnými kopci a skalnatými návršími s řadou chatek na plavební trase Praha - Slapy.

Ale zpět do Holandska. Páteří plavební oblastí „Jih“ je průplav Antwerpy- Rýn dokončený v roce 1975. Vytvořena tak byla nová paralelní trasa podél staršího propojení průplavem Zuid – Beveland a značně se tak usnadnil přístup rýnských lodím do belgických Antwerp. Ostatní trasy jsou totiž spojeny s plavbou po široké hladině zálivu Oosterschelde, kde vznikají za větrného počasí nepříjemné vlny. Velké vodní plochy jsou pro oblast „jih“ typické, proto lze pro tuto oblast doporučit především některou z plachetnic. Nadšené jachtaře oblast určitě nezklame, u řady lodí lze týdenní plavbu zkombinovat i s příbřežní plavbou po Severním moři. Motorové charterové lodě se zde vyskytují poměrně zřídka, oblast není pro klasickou „kanálovou“ plavbu příliš zajímavá, vyhledají ji spíše ti, kteří vyzkoušeli již všechno známé a hledají něco dalšího. Oblast vyžaduje zkušeného skippera, nejlépe s průkazem VMP. Ne však, že bychom i zde zajímavosti nenalezli: přírodní rezervace Biesbos, město Breda, které bylo v minulosti dokonale opevněným městem se strategický významem, historický Tilburg s Tilburgskou univerzitou atd... Plavbu v oblasti Jih lze též zpestřit přeplavbou do sousední Belgie.

Obchodní plavba

 

Plavební charakteristika oblasti: náročná plavební oblast s velmi hustým provozem obchodní plavby, vhodná pouze pro velmi zkušené kapitány. Množství navigačních prvků, vliv přílivu a odlivu, vlny... 

Vzdálenost od hranic s ČR: cca 850 km

Nejbližší letiště s pravidelným spojením do ČR: Rotterdam

 

nl-jih-2016-7nl-jih-2016-8nl-jih-2016-9