Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Holandsko - Frísko (sever)

Severní nizozemská provincie Friesland spolu s navazujícím okolím vytváří kompaktní plavební oblast vhodnou pro všechny milovníky rekreační plavby. Na své si přijde opravdu každý, poetické vesničky se střídají s rozlehlými přírodními rezervacemi, Leeuwaarden či Sneek zase uspokojí milovníky městského ruchu. Kvetoucí lekníny na poloopuštěných kanálech vystřídá zčeřená voda tranzitních nákladních tepen. Široké možnosti koupání jenom dotvrzují univerzálnost této čarokrásné oblasti - zaposlouchejte se do frieslandských tónů, tato země za to určitě stojí.

sppraha-holandsko-frisko-2016-1sppraha-holandsko-frisko-2016-2sppraha-holandsko-frisko-2016-3

V severní oblasti Holandska nabízí CK SP Praha řadu rozmanitých plavidel ze sedmi základen. V pestré paletě charterových flotil naleznete jak malé lodě pro 2 osoby, tak i patnáct metrů dlouhé jachty pro 12 osob. Od jednoduchého vybavení po luxus v podobě klimatizace, myček nádobí, praček, WiFi, autopilotů či LCD televizorů. Přehled fríských lodí zde

Holandsko, Frísko - mapa plavební oblasti

 

sppraha-holandsko-frisko-2016-4sppraha-holandsko-frisko-2016-5sppraha-holandsko-frisko-2016-6

   Leeuwarden:

Je metropolí a správním střediskem Fríska, jedné z dvanácti holandských provincií.  Centrum fríské kultury je trvale obýváno již od 2. století n.l. Rodiště známé špionky z 1. světové války Mata Hari. Leeuwarden leží 140 km severozápadně od Amsterodamu a má 90 tisíc obyvatel. Historickému jádru města dominuje nakloněná pozdně gotická věž Oldehove. Leeuwardenský Fieslandhal, areál postavený v roce 1963, proslul největšími trhy hospodářských zvířat v Evropě. Krajinu kolem Leeuwardenu charakterizují černobílé krávy pasoucí se na loukách mezi osamocenými statky.

   Sneek:

Toto půvabné město naleznete v jihozápadním Frísku, v těsné blízkosti jezer Sneekermeer. Sneek je proslulý svými křivolakými městskými grachty tvořícími vnitřní prstenec a Vodní bránou. Vodní brána "Waterpoort" je symbolem města.  Důležité správní a administrativní centrum jihozápadní oblasti ("Zuidwesthoek"). Sneek s 33000 obyvatel potěší řadou restaurací, barů, obchodů s módou apod. Ostatně známý obchod s oblečením C&A se zrodil v roce 1841 právě ve Sneeku. Tep čilého městského života doplňují tradiční kavárny a staromódní cukrárny. Monumentální vnitřní město se starými a slavnými panskými domy. Sneek je známý též jako centrum vodních sportů s více než 130 sportovními sdruženími a 13 přístavy. Byl založen v 10. století na písečném poloostrově v místě přechodu hráze s významnou vodní cestou (tzv. Magna Fossa ve starých dokumentech).

sppraha-holandsko-frisko-2016-7sppraha-holandsko-frisko-2016-8sppraha-holandsko-frisko-2016-9

   Heerenveen:

Heerenveen (ve fríštině It Hearrenfean) je dalším významným fríským městem. Sídelní celek zahrnuje jednak samotné město Heerenveen, kde žije přibližně 30 000 obyvatel, jednak dalších 15 vesnic. Celkově tak zde žije asi 43 000 lidí na ploše 140 km². Město bylo založeno v roce 1551 třemi hrabaty jako místo, kde se měla těžit rašelina využitelná jako palivo. Od toho je odvozeno i jeho jméno („heer“ znamená pán nebo hrabě, „veen“ označuje rašelinu). V současnosti je město známé i díky sportu. Působí zde například fotbalový klub SC Heerenveen, účastník nejvyšší nizozemské fotbalové soutěže Eredivisie. V Heerenveenu byl v roce 1986 otevřen rychlobruslařský stadion Thialf, ve kterém se pravidelně pořádají závody světového poháru.

   Sneekermeer

Sneekermeer (fríský oficiální název: Snitser Mar) je jedno z největších a nejznámějších fríských jezer nacházejících se mezi městem Sneek a vesnicemi Terhorne / Goingarijp. Je známé především pro jeho velké oblibu u jachtařů, která souvisí i s jeho návazností na další fríská jezera. Samotné jezero vzniklo ve středověku v důsledku těžby rašeliny. Hluboko do Sneekermeeru se táhne písečný pás známý jako Gravinneweg. V dřívějších dobách se tento pás písku při nízké vodě používal jako brod. Jezerem prochází hlavní fríská vodní dopravní tepna Kanál Princezny Margriet.  Jihozápadně od jezera leží přírodní rezervace, majetek Komise pro lesní hospodářství. Na jezeře a kolem jezera je vybudována ideální infrastruktura pro vodní sporty. Jezero zároveň slouží jako zdroj vody, je zde několik přístavů a startovních věží pro regaty. Vzhledem k názvu jezera je pozoruhodné, že jezero není z velké části v katastru Südwest-Friesland, kde z části leží i město Sneek, ale více v sousedním Skarsterlânu.

   De Alde Feanen

De Alde Feanen je národní park, který se nachází v okolí obce Eernewoude. Alde Feanen byl zařazen do celoevropské soustavy chráněných území, známé pod označením Natura 2000. Přírodní rezervace má rozlohu 23 km2, její součástí je i mokřadní Princenhof. Rezervace nabízí všestrannou škálu přírodních rozmanitostí od průzračných jezer přes rašeliniště, rákosoviny až po močálové louky měsíčku lékařského a lužní lesy. V oblasti se vyskytuje více než 450 druhů rostlin a sto druhů ptáků. Oblast je od roku 1934 spravována nadací It Fryske Gea. Alde Feanen byl dne 26. dubna 2006 oficiálně ustanoven jako dvacátý a poslední národní park v Nizozemsku. V oblasti naleznete i několik monumentálních větrných mlýnů.

sppraha-holandsko-frisko-2016-10sppraha-holandsko-frisko-2016-11sppraha-holandsko-frisko-2016-12

Plavební charakteristika oblasti: rozmanitá plavební oblast se všemi kategoriemi vodních cest s o něco menší hustotou osídlení než oblast střední. Neznamená to ovšem nekonečné toulání opuštěným venkovem, pouze je zde o trochu méně velkých měst a trochu více vesnic. Vhodné pro všechny milovníky rekreační plavby bez rozdílu. V Leeuwardenu severní větev městského grachtu dlouhodobě uzavřena. Vplutí na bývalý mořský záliv IJsselmeer pouze za dobrých povětrnostních podmínek, při dobré viditelnosti a pouze s vybranými plavidly, které jsou pro plavbu po této rozlehlé vodní ploše způsobilé. Navíc je pro plavbu po IJsselmeeru nutná předchozí zkušenost vůdce plavidla. Na tranzitních kanálech typu Prinses Margrietkanaal pozor na rychle se pohybující nákladní lodě. Na rekreačních jezerech (Tjeukemeer, Sneekermeer, Slotermeer atd...) pozor na minimální hloubku mimo značené plavební trasy. Již několik desítek metrů za bójemi může být hloubka pouhých pár centimetrů, i když vás od břehu dělí více než kilometr. Frísko je nejklidnější plavební oblast v Nizozemí vhodná i pro naprosté začátečníky.

Přehled lodí ve Frísku: zde

Vzdálenost od hranic s ČR: cca 850 km

Nejbližší letiště s pravidelným spojením do ČR:  Amsterdam

sppraha-holandsko-frisko-2016-13sppraha-holandsko-frisko-2016-14sppraha-holandsko-frisko-2016-15