Proč dovolená na lodi?

Lodní říční putování, jedinečné zážitky z cestování.

Bez lodního průkazu, bez zkoušek, přesto kapitánem lodě

Vše vás naučíme, na lodi zacvičíme, lodní trasu poradíme

Originální aktivní dovolená, která vás jednoduše nadchne...


  Holandsko

Holandsko, důvěrně známé a přesto exotické, neobyčejná země sýrů, květin, dřeváků a větrných mlýnů žijící od nepaměti v těsné symbióze s vodou. Pět tisíc kilometrů vodních cest, rozmanitý výběr rekreačních lodí všech typů a úrovní výbav. Co z nejznámějších pojmů dát do popředí? Fantastické lány tulipánů i dalších květin hýřících všemi barvami, co si jen umíme představit? Solitéry větrných mlýnů? Pestré trhy s nabídkou skvělých sýrů přímo od jejich výrobců, farmářů, postávajících v tradičních krojích? Nebo naopak spíše zážitky duchovní, jako jsou slavné malby holandských mistrů umístěných v Rijksmuseu, Muzeu Van Gogha, v Rembrandtově domě? A co teprve jedinečná atmosféra kosmopolitního Amsterdamu s jeho nákupními ulicemi, městskými grachty a zvedacími mosty, jak je známe z obrazů Vincenta van Gogha?

sppraha-holandsko-2016-1sppraha-holandsko-2016-2sppraha-holandsko-2016-3

Ať se rozhodnete pro cokoliv, vždy máte jistotu, že vaše plavba tímto královstvím bude jedinečným zážitkem. V nabídce Cestovní kanceláře SP Praha naleznete lodě ze všech 8 provincií, kde se plavby na lodích uskutečňují. Navíc vzhledem k malé rozloze této překrásné země snadno přejedete z jedné plavební oblasti do druhé.

Holandsko - přehled domovských přístavů CK SP Praha

Červeně jsou na mapě vyznačeny holandské výchozí přístavy

 

sppraha-holandsko-2016-4sppraha-holandsko-2016-5sppraha-holandsko-2016-6

Zcela netradičním způsobem budete poznávat rozmanitá nizozemská zákoutí, vesničky i zářící města. Vychutnejte skleničku chutného moku nebo plátek lahodného sýra na letní palubě při západu slunce, klapání typických dřeváků, neuvěřitelnou koncentraci zaparkovaných bicyklů, poklidnou plavbu ospalým venkovem či zrychlený tep velkoměst... Vzhledem k tomu, že lodí se v Holandsku dostanete prakticky všude, všechno to, co Holandsko jako atraktivní turistická destinace nabízí, je pro Vás snadno a pohodlně dosažitelné. A přitom o možnosti procestovat Holandsko na lodi často nevědí ani ti, kteří zemi již několikrát navštívili. S lodí připlujete do center vesnic, městeček a měst - dokonce i do středu nizozemské metropole.

sppraha-holandsko-2016-7sppraha-holandsko-2016-8sppraha-holandsko-2016-9

   Amsterdam

Dovolená s lodí - Amsterdam

Každý by měl vidět Amsterdam. Je to kosmopolitní město, město bez tabu. Není to klišé, ani mýtus - je to skutečnost. Amsterdam je  naprosto unikátním místem. Je to hlavní město, samotnými Nizozemci považováno za centrum celé země, přesto zde nesídlí vláda ani parlament, natož královská rodina. Ti všichni si vybrali Den Haag. Amsterdam je největším kulturním a vědeckým střediskem nizozemského státu. Má více než 100 galerií, 40 muzeí a 60 divadel či koncertních sálů. Amsterdam je městem, kde žili a tvořili takoví světoví velikáni jako Rembrandt nebo Vincent van Gogh. Samozřejmě zde najdete celosvětově proslulé muzeum voskových figurín Madam Tussaud. Největším muzeem s neobyčejně bohatou sbírkou je pak Rijksmuseum.

   Den Haag

CK SP Praha s.r.o. - MadurodamDen Haag je sídlem královské rodiny. Za návštěvu stojí Madurodam, který je světově proslulým městečkem zmenšenin všeho, co může Holandsko nabídnout. V krásných květinových zahradách jsou umístěny všechny důležité holandské pamětihodnosti - sýrové trhy v Alkmaaru, Mírový palác v Haagu, Královský palác, Rijksmuseum v Amsterdamu a mnohé další, všechny zpracované do nejmenších detailů v měřítku 1:25. Madurodam je také velmi dynamický - větrné mlýny se otáčejí, lodě proplouvají kanály, požární technika hasí ohně v přístavu a moderní vlaky projíždějí městem na nejrozsáhlejší modelové železnici na světě. Dvě restaurace poskytují panoramatický pohled na Madurodam, zvláště když padá soumrak a vše se rozsvítí. Jedinečná atrakce pro malé i velké. Návštěvníky z České republiky potěší, že u vchodu je zdarma k dispozici obsáhlý tištěný průvodce v češtině.

   Rotterdam

Zatímco Amsterdam je protkán takřka symetrickými grachty, hlavní řekou Amstel a mořským zálivem Het IJ patřící do vnitronizozemského moře Markermeer / IJsselmeer, Rotterdam mohutnou řeku Maas kopíruje směrem k pobřeží Severního moře. A právě proto, že Maas je obrovsky široká, město využívá všelijakých přirozených či umělých ostrůvků a poloostrovů. Celý Rotterdam je pak propojen monumentálními mosty. Z velké řady zajímavostí připomeňme alespoň námořní muzeum v centru Rotterdamu, které obsahuje sbírky exponátů dokumentujících vývoj rotterdamského přístavu od roku 1850. Vůdčí myšlenkou je ukázat historické lodě, přístavní jeřáby, stroje a nářadí v jejich původním funkčním stavu. V muzeu se nachází například čtyři parní remorkéry ze začátku 20. století nebo unikátní parní dopravník, jediný dochovaný v Evropě. V přístavišti je možno sledovat restaurátorské a konzervační práce.

   Naarden

Památník a muzeum Jana Amose Komenského. Zde můžeme navštívit místo posledního odpočinku tohoto velkého učitele. Známá Komenského věta, že vláda věcí tvých opět se vrátí do rukou tvých, ó lide český, nabude na skutečné síle a významu teprve tehdy, když se cituje v neokleštěné podobě tak, jak ji Komenský skutečně napsal. Tedy, že naše vláda se vrátí do našich rukou až po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvalených. Jak přímo instinktivně ten mazaný český génius právě tato sebekritická slova soustavně z Komenského výroku vynechává. A důslednost je tak dokonalá, že slova o našich hříších zmizela z toho výroku i na místě, kde by Komenský měl být nejvíc uctíván, tedy v památníku jeho posledního odpočinku, zde v holandském Naardenu.

Holandsko

 

   Větrné mlýny

Nizozemsko bylo vždy velmi zavodněné a zdejší zemědělci potřebovali více úrodné půdy pro svá obdělávaná pole. Přišli na to, že nejlepším způsobem, jak dostat vodu ze zatopených polí bude postavení mlýnů, jejichž hlavním motorem bude všudypřítomný vítr. Klasické a dochovalé větrné mlýny (stojící na březích kanálů) uvidíte zejména v západní a jihozápadní části Nizozemí. Zvláště proslavená je soustava 19 mlýnů v Kinderdijku. Pokud uvidíte mlýny ve městě, jsou to mlýny, které většinou sloužily k potravinářským účelům.

   Květiny

Symbolem Holandska jsou tulipány, ale nejenom tyto typické květiny zde můžete spatřit. Květinové zahrady Evropy - Keukenhof se nachází u městečka Lisse - přibližně na půli cesty z Amsterdamu do Den Haagu. A co všechno zde můžete od této největší výstavy květin očekávat? Zhruba 80 akrů květinových záhonů, 6 milionů tulipánu, narcisů, hyacint a dalších cibulových květin. A kdyby vám to přece jenom nestačilo, potom vás určitě uchvátí okolní stromy, jejichž věk se počítá na století, dále několik květinových polí, fontán a dokonce tu stojí i jeden mlýn s obřími dřeváky před jeho vchodem. Je zde několik pavilónů a pravidelných výstav. Pro milovníky orchidejí je tu připravená stálá expozice těchto exotických rostlin. Tato jedinečná výstava, která každoročně probíhá od prvního jarního dne a je otevřená po dobu dvou měsíců. Pokud byste přijeli později, můžete navštívit letní výstavu "Zomerhof".

   Sýry

Přijet do Holandska a neochutnat zdejší sýr znamená, že jste v Holandsku vlastně pořádně nebyli. Ručně se dnes vyrábí již jen cca 2% sýrů, ale i přesto je to 700 farem, z nichž některé jsou připraveny přijmout turisty, ukázat jim výrobu a své produkty nabídnout. Jako např. venkovská farma Alida Hoeve  v těsné blízkosti Volendamu. Světovou proslulostí se pyšní Eidam (název podle města Edam) a Gouda. V mnoha městech lze též navštívit sýrové trhy nebo alespoň samostatnou prodejnu sýrů.

Podrobně se jednotlivým nizozemským plavebním oblastem věnujeme v samostatných kapitolách. Vítejte v Holandsku.

sppraha-holandsko-2016-10sppraha-holandsko-2016-11sppraha-holandsko-2016-12

   Charakteristika plavební oblasti:

Domovské přístavy: celkem 15 základních přístavů rozmístěných rovnoměrně po celém Holandsku

Počet splavných kilometrů: 6211 celkem, vhodných pro bezprůkazovou plavbu 5378

Jednosměrné plavby: ano
(ale pouze výjimečně u vybraných přístavů)

Nabízená plavidla: výběr nabízených lodí zde

sppraha-holandsko-2016-13sppraha-holandsko-2016-14sppraha-holandsko-2016-15

Charakteristika vodních cest: vzhledem k minimálnímu převýšení není počet plavebních komor v Holandsku nijak vysoký. Prvkem limitujícím plavbu je zde počet a výška mostů. Řada z nich je pohyblivých (zvedací, otočné) s různou provozní dobou. Každé námi nabízené plavidlo má kompletní provozní doby mostů a zdymadel jako součást základní palubní dokumentace. Plavba Holandskem je unikátním zážitkem. Plavební provoz je však na všech plavebních cestách poměrně silný, proto všem bezprůkazovým kapitánům doporučujeme využít náš kompletní informační a zácvikový servis, aby dny dovolené byly dny opravdové pohody, klidu a relaxace. V Holandsku neexistuje oblast, kde byste se nepotkávali s loděmi obchodní plavby, neboť podíl vodní dopravy na přepravních výkonech země je v evropském měřítku unikátní. Stejně tak provoz rekreačních plavidel je velice hustý, Holanďané lodě zkrátka milují. Obavy však nejsou na místě - na vše vás rádi a ochotně připravíme, včetně případných zácvikových plaveb, které nabízíme za bezkonkurenčních 700 Kč/obytná loď s instruktorem/hodina!

sp003-nlsp004-nlsp005-nl

Doporučená trasa z ČR: republiku opustíme po dálnici D8 přes Ústí nad labem, dále A17, Drážďany A4 / A14, Magdeburg A2 / A30 / po překročení hranic s Holandskem dálnice A1 a pak dle dané plavební oblasti. Dálnice jsou bezplatné, velice kvalitní, s velmi dlouhými úseky vybavenými veřejným osvětlením. Maximální rychlost na holandských dálnicích je pouze 120 km/h, na vybraných úsecích je od roku 2013 zkušebně povolena rychlost 130 km/h (místy dokonce pouze večer a v noci). Síť dálničních čerpacích stanic je poměrně hustá, nicméně jsou to čerpací stanice malé s poměrně nehezkým sociálním zařízením. Z tohoto důvodu doporučujeme zastavit na delší relaxaci a wc ještě v Německu. Stále častější palivo N95 E10 je bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 a příměsí 10% etanolu. Na některých čerpacích stanicích v Německu (ale též v Holandsku) už nemusí být  vůbec k dispozici "normální" natural 95, pouze E10 nebo natural 98. Drtivá většina automobilů může E10 běžně používat, nicméně pokud máte pochybnosti, čerpejte N98. Policie umí pokutovat překročení rychlosti již od 10 km/h. Holanďané jsou milovníky mletého masa, různých tyčinek z mletého masa, smažených nebo nakládaných ryb a karbanátků. Na každé pumpě a všude tam, kde najdete automaty na kávu, najdete i automaty na karbanátky. Po vhození mince si vytáhnete zvolený šuplíček s vybranou dobrotou, ale pečivo nehledejte. Místním zvykem je jíst tyto laskominy jen tak, s trochou majonézy či kečupu.

sp006-nlsp007-nlsp008-nl